[คลิป] ความรู้เรื่อง กลุ่มดาวจักรราศีและราศีเกิดของมนุษย์ ความรู้วิทยาศาสตร์และความเชื่อเรื่องจักรราศี

คลิปส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง กลุ่มดาวจักรราศีและราศีเกิดของมนุษย์ จากการสร้างสรรค์ผลงานระหว่างการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคการอบรมด้วย Video Training ระดับสูง ระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ เดอะล็อฟท์ รีสอร์ท วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ ผลงานโดย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุขLeave a Comment