[คลิป] ผลงานชนะเลิศ ITLA2016 ของนายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข 1 ใน 10 ครูไทยหัวใจไอที ปี 2559

ITLA2016sakananคลิปผลงานชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน ITLA2016 ของนายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข เรื่อง การใช้โปรแกรมพื้นฐานทางดาราศาสตร์ส่งเสริมความเข้าใจและฝึกวิจัยการโคจรของวัตถุท้องฟ้า ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ผลงาน ครูไทยหัวใจไอที ปี 2559 ของบริษัท Microsoft ประเทศไทย

ชมคลิปผลงาน Innovative ของนายศักดิ์อนันต์ อนันตสุขLeave a Comment