ทฤษฏีและการค้นพบในฟิสิกส์ยุคปัจจุบัน โครงการอนุภาคน้อย 2013

small-particleภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทฤษฏีและการค้นพบในฟิสิกส์ยุคปัจจุบัน” หรือ “โครงการอนุภาคน้อย 2013” ระดับครูมัธยมศึกษา ในวันที่ 25-27 มีนาคม 2556 ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านฟิสิกส์ ให้กับครูฟิสิกส์ และนักศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับครู และนักศึกษา ก่อนที่จะมีการคัดเลือกหาตัวแทนครู และนักศึกษา เป็นตัวแทนของประเทศเข้าร่วมโครงการนักศึก­ษา และครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ สมาพันธรัฐสวิส พร้อมทั้งจัดทำสารคดีเผยแพร่ความรู้จากการจัดอบรมครั้งนี้ จำนวน 3 ตอน

จึงขอรวบรวมความรู้จาก “รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลก” มานำเสนอให้ครูที่สนใจได้รับฟัง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านฟิสิกส์ รวมถึงการเตรียมตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นตัวแทนของประเทศเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น ในโอกาสต่อไป โดยรายการดังกล่าว มีจำนวน 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นการบรรยายและการสาธิตปฏิบั­ติการ ได้แก่ การบรรยายในหัวข้อ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ และวิจัยกับเซิร์น หัวข้อแนะนำฟิสิกส์อนุภาค และการสาธิตปฏิบัติการ เรื่อง การกระเจิงคอมพ์ตัน

ตอนที่ 2 ประกอบด้วยการบรรยายและการสาธิตปฏิบัติการ ได้แก่ การบรรยายในหัวข้อ รังสีคอสมิก และพายุสุริยะ หัวข้อ เอกภพวิทยา และทฤษฎีบิกแบง และการสาธิตปฏิบัติการในหัวข้อกล่องหมอก และรับฟังบทสัมภาษณ์ประสบการณ์ครู และนักศึกษาที่เคยร่วมโครงการนักศึกษาและค­รูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น

ตอนที่ 3 ประกอบด้วย การบรรยายในกิจกรรมเยี่ยมชมเครื่องกำ­เนิดแสงสยาม ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

หมายเหตุ : เว็บไซต์โครงการ http://www.sc.mahidol.ac.th/scpy/particle_ws2013/index.htm
ชมการอบรม เสวนา เวิร์คช็อป และกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัย มหิดล นำความรู้สู่สังคม ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลก ออกอากาศทาง Mahidol Channel ทาง CTH ช่อง 107
Facebookhttp://www.facebook.com/mahidolchannel
Websitehttp://www.mahidolchannel.comLeave a Comment