[ด่วน] รับสมัครเยาวชนร่วมโครงการค้นพบนักบินอวกาศไทย รับทุนเรียนฝึกนักบินอวกาศที่ศูนย์อวกาศและจรวด USA

thai-astronaut“กฤษณ์ คุนผลิน” สำเร็จปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ปริญญาโทด้านระบบการเมืองและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ School of Public Affairs มหาวิทยาลัยอเมริกัน ในกรุงวอชิงตัน กฤษณ์ เล่าว่า ในอดีตเริ่มต้นทำงานเป็นนักข่าวของรัฐบาลกลางสหรัฐที่กรุงวอชิงตันสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช เมื่อกลับมายังประเทศไทย ทำงานเป็นนักข่าวระหว่างประเทศที่สำนักข่าวไทย อสมท

ในวัยเด็กชื่นชอบด้านการผจญภัยและอยากเป็นนักบินอวกาศด้วยความฝันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการพยายามเขียนจดหมายส่งไปยังองค์การนาซาตั้งแต่อายุ 16 ปี แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับกลับมา เมื่อปี พ.ศ. 2555 ประตูความฝันในวัยเด็กก็ได้เปิดออก “กฤษณ์” ได้ติดต่อกับ “คริสตี้ เคนนี่ย์” อดีตทูตสหรัฐประจำประเทศไทย ว่าอยากจะนำเอายานอวกาศนาซา ชุดนักบินอวกาศต่างๆ เข้ามาเปิดนิทรรศการโชว์ในประเทศไทย และเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดนิทรรศการอวกาศครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม–1 กุมภาพันธ์ 2558

จากผลงานการเป็นผู้นำในการนำนิทรรศการอวกาศนาซามาแสดงที่ประเทศไทยได้สำเร็จเป็นประเทศที่สองของเอเชียถัดจากญี่ปุ่น จึงมีมติแต่งตั้งให้ “กฤษณ์ คุนผลิน” ดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ และได้มีโอกาสเดินทางไป US Space & Rocket Center (ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อชมการเรียนหลักสูตรนักบินอวกาศ ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนี้ ในระหว่างที่เข้าร่วมการอบรมพบว่าในทวีปเอเชียมีเพียงประเทศจีนและอินเดียที่มีโอกาสเข้าร่วมการอบรม แต่ประเทศไทยยังขาดโอกาสทางการศึกษา เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยก็มีแนวคิดที่จะนำนักเรียนในประเทศไทยไปเรียนที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนไทย

จึงเกิดทุนการศึกษากำลัง 3 (POW3Scholarship) โดยถอดคุณสมบัติออกมาจากนักบินอวกาศทั้ง 3 ประการ ได้แก่ กำลังกาย กำลังใจ และกำลังความคิด ซึ่งแต่ละคุณสมบัติจะวัดจากบททดสอบทั้ง 3 ขั้นตอนได้แก่ (1) Rocket Runner เป็นการทดสอบกำลังกาย สมรรถนะภาพทางร่างกาย (2) EQ Camp Test เป็นการทดสอบกำลังความคิด และ (3) SCAT (Space Camp Aptitude Test) เป็นค่ายอบรมทดสอบกำลังทั้ง 3 กำลัง เพิ่มทักษะความเป็นผู้นำ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำงานกันเป็นทีมโดยคัดเลือกผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน ผู้ที่ชนะ 2 คนจะได้รับทุนการศึกษาไปเรียนที่สถาบันฝึกนักบินอวกาศสหรัฐ (US Space Camp) ในหลักสูตรเร่งรัดเป็นระยะเวลา 6 หรือ 12 วัน

“โครงการนี้ชื่อว่า โครงการค้นพบนักบินอวกาศไทย ได้เรียนหลักสูตร 3 หลักสูตร (1) หลักสูตรฝึกนักบินอวกาศ (2) หลักสูตรขับเครื่องบิน F18 (3) หลักสูตรการบังคับใช้หุ่นยนต์ ซึ่งคนที่จะเป็นนักบินอวกาศได้จะต้องมีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังความคิด นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้เรียนรู้การทำงาน จะต้องเป็นทีม ในความเป็นทีมต้องมีความมีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงทักษะการเป็นผู้นำด้วย นักเรียนที่มีความตั้งใจและมีความสนใจจริงๆ ก็ขอให้ตั้งใจและมีเส้นทางเดินในชีวิตที่มุ่งหวังไว้ ถ้าคนที่มีความมุ่งหวังตั้งใจแล้วแต่ไม่ได้เป็นในสิ่งที่ต้องการ ก็ไม่ต้องผิดหวัง เพราะโอกาสที่จะได้ทำงานได้ตรงสายอาชีพก็ยังมีอีกมากมาย ก็อยากให้เด็กที่มีความฝัน เรียนให้ดี เรียนให้เก่งและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด” กฤษณ์ กล่าว

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ 18 ของโลก และอันดับ 3 ของเอเชีย ถัดจากจีนและเกาหลีใต้ที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐแต่งตั้งให้มีผู้แทนองค์กรประจำประเทศ โดยผู้แทนจะมีหน้าที่คัดเลือกคนที่เหมาะสมเพื่อไปเรียนที่สถาบันฝึกนักบินอวกาศสหรัฐ และบริหารจัดการทุนการศึกษาดังกล่าว

การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2559 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมทุน ต้องมีอายุระหว่าง 14-18 ปี มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEIC) มากกว่า 500 คะแนน หากท่านใดมีความสนใจสามารถส่งข้อมูลประวัติส่วนตัวได้ที่ Spacecampworld@hotmail.com

ที่มา : [http://www.komchadluek.net/detail/20160321/224457.html]
ภาพประกอบจาก : http://www.stsp.or.th/files/9614/1757/1485/557000014318804.JPEGLeave a Comment