โครงการวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 1-2 (ตามรอยราชมรรคาพระเจ้าชัยวรมันที่ 7)

joinlarp1
3 ตุลาคม 2550 :: ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) ร่วมกับโครงการค้นหาและพัฒนาสารสนเทศของราชมรรคา สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสับสนุนการวิจัย(สกว.) และกระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 1 โดยมีกิจกรรมวัดทิศทางการวางตัวปราสาท เพื่อหาอายุของปราสาทหินพนมรุ้ง ณ ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ (ในภาพ บันทึกภาพร่วมกัน ณ ด่านชายแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์)
songlarp2songlarp3
11-12 มีนาคม พ.ศ. 2552 :: นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข และนักเรียนจากโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โดยการสนับสนุนจาก นอ.ฐากูร เกิดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (LESA) เข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 2 (The Science and Cutural Activity for Next Generation Khmer-Thai #2) กิจกรรมครั้งนี้มีตัวแทนนักเรียนประเทศไทยและจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชา เข้าร่วมกิจกรรมรวม 48 คน โดยเป็นนักเรียนโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จำนวน 6 คน ได้แก่ เด็กชายกิตติ  ทองพาศ, เด็กชายภาณุวัฒน์ โพธิ์ศรี, เด็กชายชาญณรงค์  สืบวงษ์, นายศราวุฒิ   ศรีสุข, นางสาววิภา  เหลาคำและนางสาวสุชาดา จำปาสี และคุณครูศักดิ์อนันต์   อนันตสุข เป็นที่ปรึกษา

กิจกรรมวันที่ 1 คือ กิจกรรมวัดทิศทางการวางตัวปราสาท โดยตั้งสมมติฐานว่า ปราสาทพนมรุ้งสร้างขึ้นเพื่อบูชาดวงอาทิตย์ ให้แสงอาทิตย์ลอดผ่านประตูทั้ง 15 ช่อง ได้ในวันวิษุวัต (วันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก แท้) ปีละ 2 ครั้ง แต่อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ทำให้แกนของโลกส่ายรอบละ 26,000 ปี ดังนั้น เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงปัจจุบัน ทิศทางการวางตัวปราสาทจึงเปลี่ยนไป  ไม่ได้อยู่ในแนวตะวันออก-ตะวันตกพอดี ดังนั้น หากเราทราบว่า ทิศเหนือของปราสาทเบี่ยงเบนไปจากทิศเหนือเท่าไร ก็จะสามารถคำนวณย้อนกลับได้ว่า ปราสาทมีอายุเท่าไร กิจกรรมนี้ นักเรียนทำการวัดทิศทางการวางตัวปราสาท โดยการสุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 จุด แล้วหาค่าเฉลี่ยพบว่า ด้านเหนือของปราสาทชี้ไปทางทิศ 354 องศา หรือห่างจากขั้วฟ้าเหนือ -6 องศา เมื่อแทนค่าลงในแบบจำลองแกนส่ายโลก (Precession) พบว่า ปราสาทถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 1,000 ปีมาแล้ว ซึ่งใกล้เคียงกับหลักฐานทางโบราณคดีที่บ่งชี้ว่า ปราสาทพนมรุ้งสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 17

กิจกรรมวันที่ 2 คือ การร่วมขุดค้นวัตถุโบราณ ที่อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมนี้ ทุกคนตื่นเต้นมาก เพราะได้เห็นว่า ใต้ดินที่เรายืนอยู่ไม่กี่เมตรจะมีโครงกระดูก หรือสิ่งมีค่าที่บ่งบอกเรื่องราวของอดีตได้มากมาย เราทุกคนได้เรียนรู้วิธีการสำรวจพื้นที่ การขุดค้น การประกอบชิ้นส่วนวัตถุโบราณ ฯลฯ หลักฐานต่างๆ  เหล่านี้บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของพื้นที่ ที่เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างนครวัดมายังปราสาทหินพนมรุ้งและปราสาทหินพิมาย

ในโอกาสนี้ นักเรียนจากชมรมยุววิจัย ไทยสุรินทร์ จากโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ได้มอบโปสเตอร์ “โบราณดาราศาสตร์และธรณีวิทยาจากปราสาทในจังหวัดสุรินทร์” ให้กับนักเรียนจากจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นที่ระลึกด้วย

หมายเหตุ :: คลิกอ่านรายละเอียด LARP :: Living Angkor Road Project
หมายเหตุ :: คลิกอ่านรายงาน สรุปผลการดำเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา ตามแนวเส้นทางโบราณจากเมืองพระนครถึงเมืองพิมายLeave a Comment