คลิปอบรมครูดาราศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ระบบสุริยะ

รวมคลิปอบรมครูผู้สอนดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ระบบสุริยะ ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยคลิปทั้ง 4 ชุด ต่อไปนี้ สามารถเป็นแนวทางสำหรับคุณครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการทบทวน เทคนิควิธีการสอนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนที่เป็นดาราศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ได้อย่างดี

หมายเหตุ : ภาพประกอบจาก http://www.abcteach.com/free/s/solarsystem8pcolor.jpgLeave a Comment