NASA เชิญส่งชื่อไปนอกโลก SEND YOUR NAME TO MARS ส่งชื่อไปดาวอังคารกับ InSight lander [ภายใน 1 พ.ย. 2017]

Mars InSight lander คือยานอวกาศ สำรวจภายในโครงสร้างดาวอังคารโดยใช้ Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport เป็นภารกิจของ NASA Discovery Program มีหน้าเป็นนักธรณีฟิสิกส์คนเดียวบนดาวอังคารที่สามารถศึกษาโครงสร้างภายในได้ ซึ่งจะเข้าใจถึงกระบวนการเกิดขึ้น ...