ปฏิทินอิสลามหรือปฏิทินฮิจเราะห์ เป็นปฏิทินแบบจันทรคติอย่างแท้จริง ดาราศาสตร์ในศาสนาอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม ปฏิทินมุสลิม หรือปฏิทินฮิจเราะห์ (Islamic Calendar) เป็นปฏิทินที่ใช้โดยชาวมุสลิมทั่วโลก ในการกำหนดวันสำคัญและเทศกาลต่างๆในรอบปี โดยเป็นปฏิทินที่ถือว่าเป็น ...