ทะยานสู่ฟ้า 3 : โมเดลกระดาษ โมเดลจรวด โมเดลกระสวยอวกาศ โมเดลยานอวกาศ โมเดลเทคโนโลยีอวกาศ

เว็บนี้ได้รวบรวมแท่นส่งจรวด และจรวด กระสวยอวกาศ ยานอวกาศแบบต่าง ๆ ที่จำลองมาจากของจริง โรงเรียนที่สอนเรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ สามารถใช้โมเดลกระดาษ ...