[ไอเดียเก๋] แบบจำลองระบบสุริยะแห่งสวีเดน (Sweden Solar System) โมเดลระบบสุริยะที่สตอกโฮล์ม สวีเดน

แบบจำลองระบบสุริยะแห่งสวีเดน (Sweden Solar System) เป็นโมเดลระบบสุริยะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (อันดับ 1 อยู่ที่สกอตแลนด์) โดยย่อส่วนขนาดระบบสุริยะจริงทั้งขนาดดาวและระยะทางในอัตราส่วน ...