(ตัวอย่าง) เอกสารสมัครครูดีเด่นสะเต็ม เอกสารประเมิน 4 ด้าน ครูดีเด่น STEM Education (ประเทศไทย)

นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ประจำปี พ.ศ. 2558 มีความยินดีที่จะเผยแพร่เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครรับการคัดเลือกครูดีเด่น ...