เอกสารการสอน บทที่ 2 เอกภพและกาแลกซี่

Contentastrounit2 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลดเอกสารการสอน บทที่ 2 ที่นี่ คลิกเลย >> [Unit2-เอกภพและกาแล็กซี่] หมายเหตุ : สื่อการเรียนรู้นี้ นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ...

แผนฯ 11 กาแล็กซี่และกาแล็กซี่ทางช้างเผือก

Astroplan11 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ คลิกเลย >> [แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 กาแล็กซี่ฯ] หมายเหตุ : สื่อการเรียนรู้นี้ นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ...