ขอเชิญร่วมงานเสวนา 150 ปี เหตุการณ์สุริยุปราคาที่หว้ากอ “150th Anniversary King of Siam’s Eclipse”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี การเกิดปรากฎการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ณ บ้านหว้ากอ ต. คลองวาฬ จ. ประจวบคีรีขันธ์ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...