ดาราศาสตร์อิสลาม “อัลฟาลัก” วิชาการโคจรของวัตถุท้องฟ้า

ดาราศาสตร์ หรือ Astronomy ในภาษาอังกฤษ สำหรับชาวมุสลิม (โดยเฉพาะชาวมุสลิมในภาคใต้) จะเรียกเป็นภาษาอาหรับว่า “อิลมู อัลฟาลัก” จะมีความหมายว่า “วิชาการโคจรของวัตถุท้องฟ้า” และ “อัลฟาลัก” ถือว่าเป็นวิชาที่เก่าแก่มากวิชาหนึ่งที่เริ่มต้นจากการสงสัยแล้วสังเกตของมนุษย์ แล้วมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกยุคทุกสมัยจนมาถึงปัจจุบัน และยังมีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ...

ปฏิทินอิสลามหรือปฏิทินฮิจเราะห์ เป็นปฏิทินแบบจันทรคติอย่างแท้จริง ดาราศาสตร์ในศาสนาอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม ปฏิทินมุสลิม หรือปฏิทินฮิจเราะห์ (Islamic Calendar) เป็นปฏิทินที่ใช้โดยชาวมุสลิมทั่วโลก ในการกำหนดวันสำคัญและเทศกาลต่างๆในรอบปี โดยเป็นปฏิทินที่ถือว่าเป็น ...