ปีดาราศาสตร์สากล [พ.ศ.2552] สุริยุปราคาและแผนการพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ไทย

ปี 2552 เป็นปีที่องค์การยูเนสโกและสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ประกาศให้เป็นปีดาราศาสตร์สากล (International Year of  Astronomy 2009) เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 400 ปีการค้นพบครั้งสำคัญทางดาราศาสตร์ ...

สถาบันพระมหากษัตริย์กับสุริยุปราคา สุริยุปราคากับดาราศาสตร์ไทย [สถาบันพระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย]

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ดังจะศึกษาได้จากประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทย ดังนี้  รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ...

กบกินเดือน นิทานล้านนา-นิทานอีสาน อธิบายการเกิดจันทรุปราคา และสุริยุปราคา (กบกินตะวัน-กบกินตาเว็น)

นิทานล้านนา เรื่อง กบกินเดือน (ตำนานการเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคา) สมัยอดีตกาลอันไกลโพ้น มีครอบครัวหนึ่ง ตั้งบ้านเรือนอยู่นอกเมือง ครอบครัวนี้มีอยู่ด้วยกัน ...