เวลาออมแสง เวลาที่หายไปและเพิ่มขึ้น เรื่องควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างแดน การคิดเวลาออมแสง

ในอดีต เมืองสำคัญของโลก จะกำหนดเวลาของตนเองโดยอิงกับเวลาที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเมืองนั้นๆ ตอนเที่ยงวัน แต่ปัญหาคือ เมืองที่อยู่ห่างกันไม่กี่องศา ...

วันวิษุวัต วันอิควินอกซ์ วันที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน ประสบการณ์วันศารทวิษุวัตที่นิวซีแลนด์

ปรากฏการณ์ที่โลกของเรามีระยะเวลาของกลางวันและกลางคืนเท่ากัน ในทางดาราศาสตร์เรียกว่า “วันอิควินอกซ์” (Equinox) เมื่อตำแหน่งที่ปรากฏของดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านจุดที่เส้นศูนย์สูตรฟ้าตัดกับเส้นศูนย์สูตรโลก ...

ปฏิบัติการ Eratosthenes วัดโลกทั้งใบด้วยไม้แท่งเดียว วัดความยาวเส้นรอบวงโลกที่ อพวช.

        เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2556 :: นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อีราโตสทีเนส วัดโลกทั้งใบด้วยไม้แท่งเดียว ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ...

ปฏิบัติการพิสูจน์สุริยะปฏิทินขอมพันปี แม่นยำทุกฤดูกาลเหนือกาลเวลา ปราสาทภูเพ็ก จ.สกลนคร

     เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2556:: นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข เข้าร่วมกิจกรรม “รับพลังสุริยันจันทรา ต้อนรับดาวหางแพนสตาร์ ปีใหม่มหาศักราช ณ ปราสาทภูเพ็ก ...

อบรมหลักสูตรการสอนดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับชั้น ม.ปลาย ของ สสวท.

     เมื่อวันที่ 11-15 มีนาคม 2556 :: นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ...

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดาราศาสตร์ไทย-วิทยาลัยครูปากเซ สปป.ลาว

     เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2556 :: โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โดยความร่วมมือและสนับสนุนจาก สพป.สุรินทร์ เขต 2, สนง.ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ...

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง-ขั้นต้น ครูแกนนำดาราศาสตร์ ของ สดร.

11-15 กุมภาพันธ์ 2556 :: นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข เข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2556 ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ...

โครงการวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 1-2 (ตามรอยราชมรรคาพระเจ้าชัยวรมันที่ 7)

3 ตุลาคม 2550 :: ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) ร่วมกับโครงการค้นหาและพัฒนาสารสนเทศของราชมรรคา สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสับสนุนการวิจัย(สกว.) ...

The Poster for Archaeo-Astronomy and Geology of Prasats in Surin province

ปี 2551 :: นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ลงพื้นที่ภาคสนาม ปราสาทจำนวน 34 แห่ง ในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเก็บข้อมูลและทำวิจัย ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ...

โครงการคุรุวิจัยดาราศาสตร์ศูนย์ LESA ศึกษาและวิจัยการแปรแสงของดาว AS Ser

ปี พ.ศ. 2550 :: นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ได้เข้าร่วมโครงการครุวิจัย ดาราศาสตร์ และรับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทำวิจัยที่ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ...