การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์อวกาศและการสำรวจอวกาศ (TSEF) ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561

มนุษยชาติได้เข้าสู่ช่วงยุคของอวกาศตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957 เมื่อสหภาพโซเวียตได้พัฒนาและส่งดาวเทียมสปุตนิก 1  ขึ้นสู่วงโคจร นับตั้งแต่นั้นก็เป็นช่วงเวลารุ่งเรืองที่เทคโนโลยีด้านต่างๆ ...