แบบจำลองเครื่องเร่งอนุภาคเซิร์น สุดยอด ไทยคิด ไทยสร้าง Science Show สื่อการสอนเซิร์น

อาจารย์ราม ติวารี นักวิชาการสาขาฟิสิกส์ สสวท. และทีมงาน ได้สร้างแบบจำลองเครื่องเร่งอนุภาค “เซิร์น” Cern ให้ครูและผู้สนใจได้ชม กระบวนการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค ...