วิธีกำหนดทิศเหนือ-ใต้ ตะวันออก-ตะวันตก ณ ตำแหน่งใดๆ บนผิวโลก โดยการสังเกตเงาของดวงอาทิตย์

หน่วยที่ 1 โบราณดาราศาสตร์ การกำหนดทิศทางด้วยเสากำเนิดเงา ดาราศาสตร์ (Astronomy) : เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาธรรมชาติของวัตถุท้องฟ้า และค้นหาความจริงของจักรวาล ...

โครงการวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 1-2 (ตามรอยราชมรรคาพระเจ้าชัยวรมันที่ 7)

3 ตุลาคม 2550 :: ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) ร่วมกับโครงการค้นหาและพัฒนาสารสนเทศของราชมรรคา สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสับสนุนการวิจัย(สกว.) ...