[Infographic] วันเริ่มต้นของฤดูกาลต่างๆ รู้จักวันศารทวิษุวัต วสันตวิษุวัต ครีษะมายัน เหมายัน

Infographic : วันเริ่มต้นของฤดูกาลต่างๆ เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook] google_ad_client = "ca-pub-5302238359905789"; google_ad_slot = "7640784554"; google_ad_width = 200; google_ad_height = 90;

บทปฏิบัติการดาราศาสตร์บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัต

บทปฏิบัติการดาราศาสตร์บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัต ฉบับภาษาไทยและภาษาลาว 1. บทปฏิบัติการดาราศาสตร์บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

ผลการทำปฏิบัติการวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัต และรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมวัดขนาดโลก

 ตารางแสดงผลการทำปฏิบัติการวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัต ไทย-นิวซีแลนด์ [21 มีนาคม 2557] ทีมที่   พิกัด   ความสูงเสา (cm) ความยาวเงา (cm) tan A   มุม ...

ปฏิบัติการวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัต ซีกฟ้าเหนือใต้ ไทย-นิวซีแลนด์ [21 มีนาคม 2557]

วันวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) ตรงกับวันที่ 21 มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่มาตั้งฉากกับผิวโลกที่เส้นศูนย์สูตร เวลาตอนกลางคืนเท่ากับเวลากลางวัน เหตุการณ์นี้ ...

วันวิษุวัต วันอิควินอกซ์ วันที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน ประสบการณ์วันศารทวิษุวัตที่นิวซีแลนด์

ปรากฏการณ์ที่โลกของเรามีระยะเวลาของกลางวันและกลางคืนเท่ากัน ในทางดาราศาสตร์เรียกว่า “วันอิควินอกซ์” (Equinox) เมื่อตำแหน่งที่ปรากฏของดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านจุดที่เส้นศูนย์สูตรฟ้าตัดกับเส้นศูนย์สูตรโลก ...

ปฏิบัติการพิสูจน์สุริยะปฏิทินขอมพันปี แม่นยำทุกฤดูกาลเหนือกาลเวลา ปราสาทภูเพ็ก จ.สกลนคร

     เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2556:: นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข เข้าร่วมกิจกรรม “รับพลังสุริยันจันทรา ต้อนรับดาวหางแพนสตาร์ ปีใหม่มหาศักราช ณ ปราสาทภูเพ็ก ...