การประชุมเชิงปฏิบัติการ วัดพิกัดภูมิศาสตร์ด้วยเสากำเนิดเงา [Mongkut Project]

         กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสครบรอบ 200 ปี แห่งการบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 4 จัดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2549 คลิกอ่าน พระราชประวัติ ...