กลุ่มดาวราศีสิงห์ กลุ่มดาวสิงโต (Leo) : ลักษณะคนเกิดราศีสิงห์ นิสัยคนราศีสิงห์ เสริมดวงคนราศีสิงห์

กลุ่มดาวในจักรราศีที่ 5 หรือ กลุ่มดาวราศีสิงห์ คือ กลุ่มดาว สิงห์โตดาวกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มดาวที่คนรู้จักดีที่สุดและสะดุดตาที่สุดอีกกลุ่มหนึ่ง ...