การทำปฏิบัติการราหู วัดระยะทางโลก-ดวงจันทร์ ในวันเกิดจันทรุปราคา 8 สิงหาคม 2560 How Far Earth-Moon?

ปฏิบัติการราหู ครั้งที่ 6 วัดระยะทางโลก – ดวงจันทร์ ในปรากฏการณ์ “ราหูอมจันทร์” 8 สิงหาคม 2560 Operation Rahu Episode VI Lunar Eclipse 8 Aug 2017…… How Far Earth – Moon? ปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ที่ลงตัวระหว่าง ...

การเกิดจันทรุปราคา ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง จันทคราสคืนวันเพ็ญ [กบกินเดือนวันออกพรรษา 8 ต.ค.2557]

ปรากฏการณ์จันทรุปราคา (Lunar Eclipse) เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน โดยโลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ ...

เทวตำนานการกวนเกษียรสมุทร มูลเหตุความแค้น ราหูอมจันทร์ (จันทรุปราคา) ราหูอมพระอาทิตย์ (สุริยุปราคา)

ราหู หมายถึง ชื่ออสูรตนหนึ่งมีตัวขาดครึ่งท่อน เชื่อกันว่าเมื่อเวลามีจันทรคราสหรือสุริยคราสเป็นเพราะ “ราหู” อมไว้ และสาเหตุที่ราหูต้องอมจันทร์ ...