คติการสร้างปราสาท วัตถุประสงค์ ศิลปะและการกำหนดอายุปราสาทขอม ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์

หน่วยที่ 3 อายุและวัตถุประสงค์การสร้างปราสาทขอม 1. คติการสร้างปราสาท “ปราสาท” เป็นภาษาสันสกฤต หมายถึง “อาคารที่มียอดซ้อนกันหลายชั้น” สื่อถึงอาคารที่มีความหรูหราแตกต่างจากที่อยู่อาศัยของสามัญชนทั่วไป ...

เขาพระสุเมรุ แนวคิดเรื่องจักรวาลตามคติพราหมณ์ ความเชื่อเรื่องพุทธจักรวาลของคนไทย [ตำนานเขาพระสุเมรุ]

ตามคติพราหมณ์นั้น เขาพระสุเมรุ เป็นภูเขาที่เป็นหลักของโลก (โดยมี “ปลาอานนท์” หนุนอยู่) ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของโลกหรือจักรวาลอันยิ่งใหญ่  เป็นที่อยู่ของสิ่งมีวิญญาณในภพและภูมิต่างๆ ...