การระบุพิกัดภูมิศาสตร์ อุปกรณ์และวิธีการวัดทิศทางการวางตัวปราสาท จากทิศเหนือภูมิศาสตร์

หน่วยที่ 4 การระบุพิกัดภูมิศาสตร์และการวัดทิศทางการวางตัวปราสาท 1. การระบุพิกัดภูมิศาสตร์ การบอกพิกัดภูมิศาสตร์บนโลกจะบอกเป็น “เส้นละติจูด” ...

วิธีการคำนวณหาเส้นรอบวงของโลกตามแนวเส้นแวง (ลองจิจูด) โดยใช้หลักการของอีราโทสทีเนส

การทำปฏิบัติการคำนวณหาเส้นรอบวงของโลก โดยใช้หลักการของอีราโทสทีเนส จะต้องหาคู่ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในแนวแส้นแวง (ลองกิจูด) เดียวกัน  โดยมีระยะทางห่างกันอย่างน้อย ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ วัดพิกัดภูมิศาสตร์ด้วยเสากำเนิดเงา [Mongkut Project]

         กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสครบรอบ 200 ปี แห่งการบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 4 จัดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2549 คลิกอ่าน พระราชประวัติ ...