ดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างที่พักอาศัยสำหรับคนไทย

การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญ เช่น กำแพงเมือง ปราสาท โบสถ์ วิหาร เจดีย์ สถานที่สำคัญทางศาสนา หรือของผู้ปกครอง มักจะให้มีความสัมพันธ์กับทิศการเคลื่อนที่ขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ...