การเกิดจันทรุปราคา ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง จันทคราสคืนวันเพ็ญ [กบกินเดือนวันออกพรรษา 8 ต.ค.2557]

ปรากฏการณ์จันทรุปราคา (Lunar Eclipse) เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน โดยโลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ ...