การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งที่ 4 เวทีนำเสนอผลงานวิจัยดาราศาสตร์ของนักเรียนไทย ปี 2560

การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 4 : >> [http://www.narit.or.th/index.php/tacs2017] การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 4 “the 4nd Thai Astronomical Conference (Student Session)” ระหว่างวันที่ ...

[เจ๋งมาก] โครงงานดาราศาสตร์นักเรียน จากงานประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการดาราศาสตรฺ์เพื่อเยาวชน ครั้งที่  1 001.การศึกษาระยะทางของเนบิวลาจากระยะเชิงมุม – โดยนางสาวจิณห์นิภา   เปลี่ยนสมัย   โรงเรียนเชียงคำวิทยาม 002.การหาพารามิเตอร์ของดาวคู่อุปราคา ...

[สมัครด่วน] การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน การเข้าร่วมการประชุมวิชาการดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557  ...