การระบุพิกัดภูมิศาสตร์ อุปกรณ์และวิธีการวัดทิศทางการวางตัวปราสาท จากทิศเหนือภูมิศาสตร์

หน่วยที่ 4 การระบุพิกัดภูมิศาสตร์และการวัดทิศทางการวางตัวปราสาท 1. การระบุพิกัดภูมิศาสตร์ การบอกพิกัดภูมิศาสตร์บนโลกจะบอกเป็น “เส้นละติจูด” ...

โครงการวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 1-2 (ตามรอยราชมรรคาพระเจ้าชัยวรมันที่ 7)

3 ตุลาคม 2550 :: ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) ร่วมกับโครงการค้นหาและพัฒนาสารสนเทศของราชมรรคา สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสับสนุนการวิจัย(สกว.) ...