โบราณคดีอวกาศ (Space Archaeology) การใช้เทคโนโลยีดาวเทียมช่วยงานโบราณคดี พิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเปรู

โบราณคดีอวกาศ (Space Archaeology) คือ การใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเข้ามาช่วยในงานโบราณคดี เพื่อให้เราสามารถค้นพบแหล่งโบราณคดีที่ซุกซ่อนอยู่ใต้ผิวดินได้ง่ายขึ้น ...