กลุ่มดาวราศีมังกร กลุ่มดาวมังกร (Capriconus) : ลักษณะคนเกิดราศีมังกร นิสัยคนราศีมังกร เสริมดวงคนราศีมังกร

กลุ่มดาวในจักรราศีที่ 10 คือ กลุ่มดาวราศีมังกร (มกร หรือ แพะทะเล) กลุ่มดาวมังกรอยู่ตรงข้ามกับกลุ่มดาวราศีปู กลุ่มดาวนี้ส่วนใหญ่อยู่เลยไปทาง ...