กลุ่มดาวราศีกันย์ กลุ่มดาวหญิงพรหมจารีย์ (Virgo) : ลักษณะคนเกิดราศีกันย์ นิสัยคนราศีกันย์ เสริมดวงคนราศีกันย์

กลุ่มดาวในจักรราศีที่ 6 หรือกลุ่มดาวราศีกันย์ คือ กลุ่มดาวหญิงพรหมจารีย์ กลุ่มดาวนี้อยู่ระหว่างกลุ่มดาวสิงห์โตกับกลุ่มดาวคันชั่ง มีดาวฤกษ์ที่สว่าง ...