รายชื่อกลุ่มดาว 88 กลุ่มในจักรวาล กลุ่มดาวทั้งหมดในทรงกลมฟ้า ชื่อกลุ่มดาวภาษาละติน ชื่อกลุ่มดาวภาษาไทย

สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล [The International Astronomical Union (IAU)]  ได้แบ่งกลุ่มดาวทั้งหมดในทรงกลมฟ้าออกเป็น 88 กลุ่ม มีชื่อในภาษาละติน ชื่อความหมายในภาษาอังกฤษ และชื่อในภาษาไทย ...