กิจกรรมส่องดาวเสาร์ใกล้โลก 15 มิถุนายน 2560 สังเกตการณ์วงแหวนดาวเสาร์ ใกล้โลกที่สุดในรอบปี

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งว่า วันที่ 15 มิ.ย.2560 เป็นวันที่ดาวเสาร์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ ...