กิจกรรมส่องดาวอังคารใกล้โลก ปี 2559 และดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ (22-31 พฤษภาคม 2559)

ดาวอังคาร (Mars) เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ 4 ในระบบสุริยะ จะโคจรมาใกล้โลก ทุก ๆ ประมาณ 26 เดือน เป็นช่วงที่ดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ ...