กลุ่มดาวราศีตุลย์ กลุ่มดาวคันชั่ง (Libra) : ลักษณะคนเกิดราศีตุลย์ นิสัยคนราศีตุลย์ เสริมดวงคนราศีตุลย์

กลุ่มดาวในจักรราศีที่ 7 หรือ กลุ่มดาวราศีตุลย์ (ดุลย์) คือ กลุ่มดาวคันชั่ง กลุ่มดาวนี้สังเกตได้ง่ายมีรูปคล้าย ๆ สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน อยู่ทาง ...