กิจกรรมสังเกตการณ์ ปรากฏการณ์สุริยุปราคาในภูมิภาคอาเซียน โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 9 มีนาคม 2559

เมื่อรุ่งเช้าวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 ได้เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาในภูมิภาคอาเซียน โดยปรากฏให้เห็นเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่เกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย ...