เขาพระสุเมรุ แนวคิดเรื่องจักรวาลตามคติพราหมณ์ ความเชื่อเรื่องพุทธจักรวาลของคนไทย [ตำนานเขาพระสุเมรุ]

ตามคติพราหมณ์นั้น เขาพระสุเมรุ เป็นภูเขาที่เป็นหลักของโลก (โดยมี “ปลาอานนท์” หนุนอยู่) ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของโลกหรือจักรวาลอันยิ่งใหญ่ ...