[ชนะเลิศ] สุดยอดครูไทยหัวใจไอที (ดาราศาสตร์ศึกษา) Thailand Innovative Teachers Leader Award 2016

นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (ลำดับที่ 6 จากซ้าย) ครูชำนาญการ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็น ครูผู้นำด้านนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ...