[คลิป] นักบินอวกาศจีน สอนบทเรียนฟิสิกส์จากอวกาศแก่นักเรียนนักศึกษาบนโลก [ห้องเรียนอวกาศเฉินโจ 10]

นับเป็นความคิดริเริ่มที่แปลกไม่เหมือนใคร แม้ในอดีตอันยาวนานในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศนับเกือบครึ่งศตวรรษมาแล้ว ยังไม่มีใครได้เห็นการทดลองวิทยาศาสตร์ให้ผู้คนได้ดูกัน ...