[รองชนะเลิศ] การจัดการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ โดยใช้ทวิก Twig เป็นสื่อในการจัดกิจกรรม

ที่มา : ประกาศผลการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียนในฝันครั้งที่ 1 : คลิกเลย >> [http://www.aksorninspire.com/ATIcontest/winner/] google_ad_client = "ca-pub-5302238359905789"; google_ad_slot = "7640784554"; ...