การสังเกตดวงจันทร์ ดวงจันทร์กับวันพระ ข้างขึ้นข้างแรมกับวันพระ วันธรรมสวนะกับดวงจันทร์ ดวงจันทร์กับพระพุทธศาสนา

ดวงจันทร์จะเป็นอย่างไรในคืนนี้ เราจะถามคำถามนี้ได้ต้องรู้ว่าคืนนี้เป็นวันข้างขึ้นหรือวันข้างแรมกี่ค่ำ มนุษย์ใช้ดวงจันทร์เป็นเครื่องบอกเวลาและทำปฏิทินมานานแล้วเรียกว่า ...

[TACS2015] การศึกษาเปรียบเทียบดิถีดวงจันทร์จากแบบจำลอง โปรแกรมทางดาราศาสตร์และการสังเกตท้องฟ้า

โครงงานดาราศาสตร์ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบดิถีดวงจันทร์จากแบบจำลอง โปรแกรมทางดาราศาสตร์และการสังเกตท้องฟ้า ได้รับคัดเลือกให้เข้านำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ...