การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งที่ 4 เวทีนำเสนอผลงานวิจัยดาราศาสตร์ของนักเรียนไทย ปี 2560

การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 4 : >> [http://www.narit.or.th/index.php/tacs2017] การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 4 “the 4nd Thai Astronomical Conference (Student Session)” ระหว่างวันที่ ...

[TACS2015] การนำเสนอผลงานวิจัยดาราศาสตร์แบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งที่ 2

26-27 ธันวาคม 2558 : ผลงานวิจัยทางดาราศาสตร์ของนักเรียนจำนวน 2 เรื่อง ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งที่ ...

[สมัครด่วน] การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน การเข้าร่วมการประชุมวิชาการดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557  ...