[ข้อมูล] การเตรียมการดูสุริยุปราคาให้ปลอดภัย การทำอุปกรณ์ดูสุริยุปราคา การสังเกตสุริยุปราคาด้วยตาเปล่า

การดูสุริยุปราคาให้ปลอดภัย ขอให้ระลึกไว้เสมอว่า การมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสายตาของเรา คืออาจจะทำให้ตาบอดได้ (เว้นแต่เมื่อเกิดสริยุปราคาเต็มดวงในช่วงที่ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์มืดสนิทจริงๆ ...