[คลิป] วีดิทัศน์ คู่มือนักดูดาวสมัครเล่น และเทคนิคการดูดาวขั้นพื้นฐาน คู่มือการสังเกตการณ์ท้องฟ้า

          การศึกษาดวงดาวบนท้องฟ้า เป็นการศึกษาเบื้องต้นทางดาราศาสตร์ การศึกษากลุ่มดาวบนท้องฟ้า ไม่จำเป็นต้องจดจำชื่อดวงดาวและรายละเอียดทั้งหมด ...