กลุ่มดาวราศีกุมภ์ กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ (Aquarius) : ลักษณะคนเกิดราศีกุมภ์ นิสัยคนราศีกุมภ์ เสริมดวงคนราศีกุมภ์

กลุ่มดาวในจักรราศีที่ 11 หรือกลุ่มดาวราศีกุมภ์ คือ กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ เป็นกลุ่มดาวใหญ่แต่ไม่สะดุดตา อยู่ทางทิศใต้ของกลุ่มดาวม้า ในระหว่างปี ...