กลุ่มดาวราศีมังกร กลุ่มดาวมังกร (Capriconus) : ลักษณะคนเกิดราศีมังกร นิสัยคนราศีมังกร เสริมดวงคนราศีมังกร

กลุ่มดาวในจักรราศีที่ 10 คือ กลุ่มดาวราศีมังกร (มกร หรือ แพะทะเล) กลุ่มดาวมังกรอยู่ตรงข้ามกับกลุ่มดาวราศีปู กลุ่มดาวนี้ส่วนใหญ่อยู่เลยไปทาง ...

กลุ่มดาวจักรราศี กลุ่มดาว 12 ราศี กลุ่มดาว 12 นักษัตร (ZODIAC)

เนื่องจากโลกโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ ดังนั้น ผู้สังเกตบนโลกจะเห็นราวกับว่า ดวงอาทิตย์โคจรรอบโลก โดยเคลื่อนที่ไปตามแนวสุริยะวิถี (Eclipse) ครบ 1 รอบใน 1 ปี ...