[คลิป] ความรู้เรื่อง กลุ่มดาวจักรราศีและราศีเกิดของมนุษย์ ความรู้วิทยาศาสตร์และความเชื่อเรื่องจักรราศี

คลิปส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง กลุ่มดาวจักรราศีและราศีเกิดของมนุษย์ จากการสร้างสรรค์ผลงานระหว่างการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคการอบรมด้วย ...

กลุ่มดาวจักรราศี กลุ่มดาว 12 ราศี กลุ่มดาว 12 นักษัตร (ZODIAC)

เนื่องจากโลกโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ ดังนั้น ผู้สังเกตบนโลกจะเห็นราวกับว่า ดวงอาทิตย์โคจรรอบโลก โดยเคลื่อนที่ไปตามแนวสุริยะวิถี (Eclipse) ครบ 1 รอบใน 1 ปี ...