การเกิดจันทรุปราคา ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง จันทคราสคืนวันเพ็ญ [กบกินเดือนวันออกพรรษา 8 ต.ค.2557]

ปรากฏการณ์จันทรุปราคา (Lunar Eclipse) เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน โดยโลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ ...

เทวตำนานการกวนเกษียรสมุทร มูลเหตุความแค้น ราหูอมจันทร์ (จันทรุปราคา) ราหูอมพระอาทิตย์ (สุริยุปราคา)

ราหู หมายถึง ชื่ออสูรตนหนึ่งมีตัวขาดครึ่งท่อน เชื่อกันว่าเมื่อเวลามีจันทรคราสหรือสุริยคราสเป็นเพราะ “ราหู” อมไว้ และสาเหตุที่ราหูต้องอมจันทร์ ...

กบกินเดือน นิทานล้านนา-นิทานอีสาน อธิบายการเกิดจันทรุปราคา และสุริยุปราคา (กบกินตะวัน-กบกินตาเว็น)

นิทานล้านนา เรื่อง กบกินเดือน (ตำนานการเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคา) สมัยอดีตกาลอันไกลโพ้น มีครอบครัวหนึ่ง ตั้งบ้านเรือนอยู่นอกเมือง ครอบครัวนี้มีอยู่ด้วยกัน ...