ซุปเปอร์มูน-ไมโครมูน (Super Moon, Micro Moon) ขนาดปรากฎดวงจันทร์ใกล้โลก-ไกลโลกที่สุดในรอบปี

supermoon-micromoon
ปกติแล้วดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรีจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก 1 รอบ ใช้ระยะเวลา 1 เดือน แต่ละเดือน จะมีทั้งวันที่ดวงจันทร์ไกลโลกและดวงจันทร์ใกล้โลก จุดที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากที่สุด เรียกว่า เปริจี (Perigee) มีระยะห่างเฉลี่ยประมาณ 357,000 กิโลเมตร ส่วนจุดที่ดวงจันทร์ห่างจากโลกมากที่สุด เรียกว่า อะโปจี (Apogee) มีระยะห่างเฉลี่ยประมาณ 406,000 กิโลเมตร การที่ผู้คนบนโลกสามารถมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงในคืนที่โคจรเข้ามาใกล้โลกหรือไกลจากโลกนับว่าเป็นเรื่องปกติที่สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์

สำหรับปี พ.ศ. 2559 วันที่ดวงจันทร์ “เต็มดวงและโคจรอยู่ห่างจากโลกที่สุด” เกิดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2559 (ระยะห่างประมาณ 406,248 กิโลเมตร ในเวลาประมาณ 12.25 น. ตามเวลาในประเทศไทย ทำให้คืนดังกล่าวดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏเล็กที่สุดในรอบปี เรียกว่า ไมโครมูน (Micro Moon) และหากเปรียบเทียบขนาดของดวงจันทร์เต็มดวงขณะโคจรมาใกล้โลกกับไกลโลกที่สุด ช่วงไกลโลกที่สุดจะมีขนาดปรากฏเล็กกว่าประมาณ 14% และมีความสว่างน้อยกว่าถึง 30% และดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในปีนี้ หรือซุปเปอร์มูน (Super Moon) จะเห็นดวงจันทร์สุกสว่างและโตที่สุดในคืนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงพอดี … รอชมกันนะครับ

ก่อนวันไมโครมูน ปี 2559 ผมได้ใช้โทรศัพท์มือถือ (IPhone) บันทึกภาพดวงจันทร์ ผ่าน Dobsonian Telescope ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เวลาประมาณ 20.00 น. ฝีมือการถ่ายภาพครั้งแรก ยังไม่ดีนักครับ แต่นี่คือภาพดวงจันทร์ภาพแรก (ในชีวิต) ที่ผมถ่ายได้ชัดเจนที่สุด (คนอื่น ขนาดเป็นครั้งแรกเหมือนกันก็ยังถ่ายได้สวยกว่านี้ครับ) ก็ขออวดนิดหนึ่งละกัน รอบซุปเปอร์มูนในวันลอยกระทงปีนี้ จะทำให้ดีกว่านี้ครับ

moon-21April

ภาพประกอบ : เปรียบเทียบขนาดปรากฏของดวงจันทร์เต็มดวงขณะโคจรมาใกล้โลกกับไกลโลกที่สุด ของปี ค.ศ. 2012
[http://apod.nasa.gov/apod/ap121129.html]Leave a Comment